ทำความรู้จักกับกีตาร์ไฟฟ้ากันดีกว่า

สำหรับนักดนตรีแล้ว ก้คงจะรู้จักและคุ้นเคยกับเครื่องดนตรีอย่างกีตาร์เป็นอย่างดี ฟลายคนเริ่มเล่นดนตรีและเริ่มร้องเพลงจากการเล่นกีตาร์ กีตาร์จึงเป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมอย่างมากชนิดหนึ่ง แต่สำหรับคนที่ไม่รู้จักแล้ว ก็คงไม่รู้ว่ากีตาร์นั้นมีกี่แบบ ซึ่งในวันนี้จะขอมาพูดถึงกีตาร์ไฟฟ้า ที่หลายคนอาจจะไม่รู้จักกันเลย กีตาร์ไฟฟ้าคืออะไร  กีตาร์ไฟฟ้า (Electric Guitar) คือ กีตาร์ ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่มักเรียกว่า Pick Up ทำหน้าที่แปลงเสียงที่เกิดจากสั่นของสายกีตาร์ให้กลายเป็นสัญญาณอิเล็คทรอนิคส์ ส่งผ่านสายสัญญาณ (Cable) ไปยังเครื่องขยายสัญญาณ (แอมปลิฟายเออร์)และออกสู่ลำโพงในที่สุด กีตาร์ไฟฟ้ามีความแตกต่างจากกีต้าร์โปร่ง (Acoustic Guitar) และ กีตาร์โปร่งไฟฟ้า (Acoustic Electric Guitar) ตรงที่ลำตัวของกีตาร์ไฟฟ้าโดยส่วนมากจะไม่มีโพรงเสียง หรืออาจเรียกว่า “ลำตัวตัน” (Solid Body) อย่างไรก็ดี กีตาร์ไฟฟ้าอาจหมายรวมถึง กีตาร์ที่มีโพรงเสียงบางประเภทที่มีการติดตั้ง Pick Upเช่น(Hollow Body)เเละ (Semi Hollow Body) หลักการทำงานของกีตาร์ไฟฟ้า สำหรับกีต้าร์โปร่ง หรือ นั้นเสียงที่เกิดขึ้นจะเกิดจากดีดของสายกีตาร์และเสียงนั้นจะผ่านเข้าไปในตัวช่องว่างของตัวกีต้าร์ทำให้เกิดเป็นเสียงเรโซแนนซ์ขึ้น แต่ว่าสำหรับกีตาร์ไฟฟ้านั้นมันไม่ได้ใช้หลักการเดียวกันเนื่องจากตัวกีตาร์ไฟฟ้าไม่มีช่องว่างให้เสียงเข้าไปแต่ที่กีต้าร์ไฟฟ้าเกิดเสียงขึ้นได้ก็เพราะว่ามันใช้หลักการของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำจึงทำให้เกิดเสียงขึ้น ซึ่งกระแสเหนี่ยวนำจะเกิดขึ้นเมื่อแท่งแม่เหล็กเคลื่อนที่เข้าออกจากขดลวดและกระแสที่เกิดขึ้นกับขดลวดนั้นจะมีทิศทางตรงกันข้ามและเมื่อกลับขั้วของแท่งแม่เหล็กก็จะทำให้กระนั้นไหลเปลี่ยนทิศไปด้วยทำให้เกิดเป็นกระแสเหนี่ยวนำที่นำมาใช้กับกีต้าร์ไฟฟ้านั่นเอง Continue Reading