วิธีลดมลพิษจากการใช้พลังงาน

พลังงานที่มนุษย์นั้นใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันนั้นล้วนแล้วแต่เกิดจากการเปลี่ยนรูปพลังงานอย่างหนึ่งไปเป็นพลังงานอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งแหล่งกำเนิดของพลังงานนั้น ๆ สักวันหนึ่งถ้ามนุษย์ยังคงใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องนั้น แน่นอนว่าแหล่งกำเนิดพลังงานที่มาจากทรัพยากรทางธรรมชาตินั้นจะต้องหมดลงไปอย่างแน่นอน แต่ก็ใช่ว่าปัญหานี้จะไม่มีทางแก้ไข เราสามารถนำพลังงานสะอาดเข้ามามีส่วนช่วยในการผลิตพลังงานชนิดอื่น ๆ ได้ต่อไป เพื่อเป็นการทดแทนการใช้ทรัพยากรอย่างจำกัดของมนุษย์นั้นลดลงต่อไป วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับพลังงานสะอาดกันครับว่า มีอะไรบ้าง ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ  พลังงานสะอาดคืออะไร  พลังงานสะอาดนั้นเป็นพลังงานที่เมื่อมีการนำไปใช้ประโยชน์แล้วจะไม่มีการสร้างมลพิษเกิดขึ้นสู่บรรยากาศหรือทางน้ำหรือทางใด ๆ ก็ตาม เป็นพลังงานที่ไร้มลพิษ ทั้งต้นกำเนิด ทั้งกระบวนผลิตรวมไปถึงการใช้งานในชีวิตประจำวันอีกด้วย นับได้ว่าเป็นพลังงานที่มีคุณค่าและต้องร่วมมือกันศึกษาและค้นคว้า เพื่อประโยชน์ในการลดมลพิษสู่บรรยากาศทำให้สามารถลดภาวะโลกร้อนลงไปได้อีกด้วย อีกทั้งการใช้พลังงานสะอาดนี้ยังช่วยลดการนำทรัพยากรทางธรรมชาติมาเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานชนิดอื่น ๆ ได้ ตัวอย่างของทรัพยากรทางธรรมชาติที่มนุษย์นิยมนำมาใช้นั้นก็คือ น้ำมันดิบที่มาจากเชื้อเพลิงจากซากฟอสซิลที่ถูกแปรรูปมาเป็นของเหลวหนืดและถูกขุดขึ้นมาด้วยกระบวนการทางปิโตรเลียมและนำไปพัฒนาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนรถยนต์รวมไปถึงนำไปสร้างพลังงานความร้อนจากการกลั่นเพื่อสามารถกระแสไฟฟ้าต่าง ๆ   พลังงานสะอาดประกอบด้วยพลังงานอะไรบ้าง?  พลังงานสะอาดนั้นส่วนใหญ่ล้วนมาจากธรรมชาติ ซึ่งจะสามารถแบ่งออกได้ 4 ประเภทด้วยกัน ดังต่อไปนี้  พลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ได้มาจากกระบวนการแผ่รังสีของชั้นความร้อนของผิวดวงอาทิตย์และแสงที่ส่องมาจากด้วยอาทิตย์สามารถนำไปสร้างกระแสไฟฟ้าเพื่อให้มนุษย์นั้นสามารถนำพลังงานไฟฟ้านี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ในชีวิตประจำวัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการสร้างอุปกรณ์ในการเปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นประจุไฟฟ้านั้นจะต้องใช้แผงโซล่าเซลล์ที่วัสดุนั้นย่อมเกิดการเสื่อมสภาพไปจากสภาวะทางอากาศและนำไปรีไซเคิลได้ยาก  พลังงานน้ำ  พลังงานน้ำสามารถนำไปสร้างกระแสไฟฟ้าได้จากการสร้างเขื่อนและทำการระบายน้ำออกหรือระบายน้ำเข้าโดยใช้การหมุนของใบพัด ซึ่งเราสามารถเก็บประจุไฟฟ้าจากการหมุนในครั้งนี้ได้ ซึ่งน้ำก็เกิดมาจากกระบวนการควบแน่นของหยดน้ำในชั้นบรรยากาศหรือที่เรียกว่าฝนนั่นเอง  พลังงานลม  พลังงานลมได้มาจากธรรมชาติและสามารถนำไปสร้างกระแสไฟฟ้าจากการหมุนของกังหันลม  พลังงานความร้อนใต้พิภพ  พลังงานจากความร้อนใต้พิภพจะสร้างแรงดันมหาศาล ซึ่งแรงดันนี้เองจะสามารถเก็บประจุจากการหมุนของกังหันและใบพัด โดยแหล่งพลังงานนี้มักจะมาจากน้ำพุร้อน