ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Femto lasik หนึ่งในรูปแบบการทำเลสิค

เสลิค เป็นวิธีการรักษาปัญหาสายตาผิดปกติที่ได้รับความนิยมมาก ๆ ในยุคนี้ เนื่องจากเป็นวิธีที่สามารถรักษาปัญหาสายตาได้เป็นอย่างดี โดยการทำเลสิคมีรูปแบบการรักษาให้ได้เลือกหลายแบบมาก ๆ แต่ละแบบก็จะใช้วิธีการรักษาที่แตกต่างกันออกไป มีข้อดี-ข้อเสียที่ไม่เหมือนกัน อีกทั้งยังมีราคาของการรักษาที่มากน้อยแตกต่างกันออกไปด้วย ซึ่งการทำเลสิคแบบ Femto lasik ก็เป็นหนึ่งในการทำเลสิคด้วย แต่จะมีการรักษาอย่างไรบ้างนั้น มาทำความรู้จักไปด้วยจากบทความนี้  ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเลสิคแบบ Femto lasik   Femto lasik (FemtoLASIK) เป็นวิธีการรักษาปัญหาสายตาผิดปกติด้วยการใช้เลเซอร์เข้ามาช่วยในขั้นตอนของการเปิดฝากระจกตา เมื่อทำการเปิดฝากระจกตาแล้วจะทำการปรับความโค้งของกระจกตาด้วยเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ กล่าวคือเป็นการทำเลสิคที่จะใช้เลเซอร์ตลอดการรักษาเลย แบบที่ไม่ต้องใช้มีดเข้าไปช่วยเปิดฝากระจกตา ทำให้เมื่อมีการเลเซอร์ก็ช่วยให้ผู้ที่เข้ารับการรักษามีความปลอดภัย และยังช่วยให้สามารถรักษาได้อย่างแม่นยำมากขึ้น โดยการรักษาด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ 30 นาที และจะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาอยู่ที่ประมาณ 70,000-100,000 บาท  การรักษาด้วยวิธี Femto lasik มีจุดเด่นอยู่ที่การช่วยรักษาค่าตาผิดปกติได้ทั้งในกรณีที่มีสายตาสั้นไม่เกิน -1000, สายตายาวไม่เกิน -500  และการมีสายตาเอียงไม่เกิน -600 ในการรักษาจะมีผลข้างเคียง หรือภาวะแทรกซ้อนต่ำกว่าการทำเลสิคแบบอื่น ๆ เนื่องจากมีความอ่อนโยน และก่อให้เกิดความระคายเคืองกับดวงตาที่น้อย อีกทั้งการรักษาด้วยวิธีนี้จะไม่ต้องมีการฉีดยาชา แต่จะใช้ยาชาแบบหยอด Continue Reading